Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
1. pololetí šk. roku 2017/18
uživatel: odhlásit
jméno: nepřihlášen

Přihlášení

Přihlašovací jméno:
Heslo:
Přihlásit

Pokud budete mít dotazy, obracejte se na příslušného vyučujícího (prijmeni@souplyn.cz), případně na ZŘTV - Ing. Jana Brandu (branda@souplyn.cz)


Podle § 24, odstavce 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a § 2 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuji v pátek 29. září 2017 pro žáky Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice volný den.
V Pardubicích 19. 9. 2017

Mgr. Martin Valenta, ředitel školy

1.11.2016